Wannier se zo'n alde vereining bis mak se auk vuuël jubileums meij.  Der zien gelökkig nog gegaevens van bewaard gebleeve. Kiek maar.

Jubileums